Climapac

Filter op Merk

Climapac bv

CO2 warmtepomp

 

De Warmtepomp HP90 en HP90W kan warm water produceren met een constant uitgaande watertemperatuur tot max 90°C naargelang het setpunt. De inverter circulatiepomp wordt door de centrale unit aangestuurd.

 

Het is absoluut noodzakelijk om wateropslag te dimensioneren met maximale stratificatie. Bij voorkeur werken we met meerdere boilers in serie. De temperatuurvoelers worden dan doorverbonden naar de HP90 regelaar.

 

Er is tevens mogelijkheid om aan kouderecupertie te doen. Hierbij wordt een extra warmtewisselaar toegevoegd zodat men in de zomerperiode de geproduceerde koude nuttig kan aanwenden.

HP90 Lucht/Water

Data bij buitentemperatuur van 7°C 87% RV, ingaande-uitgaande watertemperatuur 20-80°C

Totaal opgenomen vermogen is de som van de opgenomen vermogens van pomp, ventilatoren en compressor(en) volgens EN14511

 

HP90W Water/Water