Climapac

Filter op Merk

Climapac bv

Sanitair Warm Water

INSTANT PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

Climapac produceert sanitair warm water op een totaal andere manier dan de klassieke boiler en bespaart tot 20% op uw energiefactuur voor sanitair warm water.

Fris water station Bij toestel Aquamatic is SET ingebouwd in buffervatomkasting

WAT ZIJN DE VOORDELEN?

  1. Geen legionellaproblematiek aangezien we geen sanitair warm water opslaan.
  2. Warmtepomp kan op lagere temperatuur werken =>20% besparing door hoger rendement.
  3. Lagere temperatuur in het buffervat dus minder warmteverliezen.
  4. Geen kalkaanslag aangezien we het water niet moeten opstoken naar 60°C.
  5. Sanitair warm water dat ook geschikt is voor consumptie (sanitair warm water uit opslag is ten stelligste af te raden voor gebruik in voedingstoepassingen).
  6. Inperking van risico op verbranding daar de instant warm water productie het water nooit hoger in temperatuur brengt dan deze ingesteld op het bedieningspaneel.
  7. Energiebesparend. Dankzij een bijzonder hoge energieoverdracht werkt het systeem met lage warmwatertemperaturen, ideaal voor warmtepomptoepassingen.


technologie voor aanmaak sanitair warm water

De klassieke boiler is een technologie afgeleid uit hoogtemperatuurssytemen, met een warmtepomp behalen we het hoogste rendement met een laagtemperatuurssysteem, dus hebben we hiervoor een nieuwe technologie ontwikkeld.

 

SYS 1

Buffervat met sanitair warm water. Opwarming met buiswarmtewisselaar.

Bij de klassieke opstelling is het buffervat (vb 300 liter) volledig gevuld met sanitair water. Door middel van buiswarmtewisselaar(s) wordt het sanitair warm water opgewarmd. 
Bij 40°C heeft men slechts een beperkte voorraad aan sanitair warm water en de opwarming via een buiswarmtewisselaar gebeurt traag. Wil men een sanitair warm watertemperatuur bereiken van 45°C, dan moet de vertrektemperatuur aan de warmtepomp minstens 55°C zijn, met een slecht rendement als gevolg. Men heeft constant een watervoorraad (vb 300 liter) warm staan dat een risico kan opleveren voor legionellabesmetting. Het regelmatig opstoken naar een hoge temperatuur (60°C) kan hieraan verhelpen maar vergt extra energie.  

 

SYS 2

Buffervat met technisch water. Inwendige buiswarmtewisselaar

SYS 2 scoort veel beter op vlak van opwarmtijd. Het volle vermogen van de warmtepomp kan meteen in het vat worden opgeslagen.  Aan de afgiftezijde is er dezelfde beperking als SYS 1.

We verliezen ongeveer 5°C in de buiswarmtewisselaar waardoor we ditmaal het buffervat met technisch water moeten gaan opwarmen tot 50°C om 45°C SWW te bekomen. Van zodra ons vat met technisch water 5°C is afgekoeld bevat het nog een hoge energie-inhoud, maar is het waardeloos omdat we het SWW niet meer opgewarmd krijgen tot 40°C. Dus ook bij deze toepassing is de verleiding groot het buffervat naar 55 à 60°C op te warmen om voldoende capaciteit aan sanitair warm water te voorzien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYS 3      SET 25 - 120

Buffervat met technisch water. Uitwendige platenwarmtewisselaar met snelheidsgestuurde pomp.

SYS 3 heeft hetzelfde voordeel als SYS 2 wat betreft de opwarmtijd: het volle vermogen van de warmtepomp wordt meteen in het vat opgeslagen. Aan de afgiftezijde hebben we nu geen buiswarmtewisselaar maar een platenwarmtewisselaar met een veel hoger rendement dan een buiswarmtewisselaar. Dankzij de snelheidgestuurde pomp aan productiezijde zijn we in staat de volledige energie uit het voorraadvat te halen met een minimaal temperatuurverlies. Temperatuurverlies van amper 1°C bij een debiet van 20 l/min met SET 40. Op het elektronsiche display stelt u de gewenste temepratuur in.  

Wist u dat vanaf 40°C de huid beschadigd wordt?

 

Wist u dat 1 op 5 brandwonden bij kinderen ontstaat door een te warm bad?